Helseforetak i Norge

Fra 2002 er Helse-Norge samlet til et rike. Staten har overtatt eierskapet for sykehusene og ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Tidligere var det fylkeskommunene og Oslo kommune som stod som eiere – med få unntak.

Formålet med dette nettstedet er å samle Helse-Norge til ett rike på internett. Her finner du oversikt over samtlige lokale og regionale helseforetak, samt pekere til deres nettsteder. Oppdager du feil setter vi pris på å bli varslet *

Helse Øst RHF (7+1)

Aker universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Sykehuset Asker og Bærum HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehusapotekene ANS (*

Sykehuset Østfold HF

Oslo Universitetssykehus HF

Helse Sør RHF (9+1)

Vestre Viken HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Ringerike sykehus HF

Sykehusapotekene ANS (*

Sykehuspartner (ikke-medisinsk fellesinitiativ 2004)

Sykehuset Buskerud HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Telemark HF

Sørlandet sykehus HF

Helse Vest RHF (5)

Apoteka Vest HF

Helse Bergen HF (Haukeland Universitetssykehus)

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Stavanger HF (Stavanger Universitetssjukehus)

Helse Midt-Norge RHF (5)

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs hospital HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helse Nord RHF (6)

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Nordlandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

*) Foretaket eies av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF i fellesskap.

Røntgeninstitutt i Norge med CT-undersøkelser, MR-undersøkelser og røntgentilbud:

Aleris Røntgen

Curato

Unilabs

Relaterte nettsider:
HOD

HOD om sykehus

HINAS

Lov om helseforetak

Luftambulansetjenesten

Nasjonal IKT

Pasientreiser

Sykehusplan

Helsenett
Norsk helsenett

Private foretak:

Aleris Sykehus og Medisinske Senter

Aleris Nobel

Aleris Colosseum på Majorstua

Aleris Colosseum Stavanger

Aleris Tønsberg

Aleris Drammen

Aleris Kristiansand

Aleris Nesttun, Bergen

Aleris Bodø

Aleris Frogner Oslo

Aleris Bergen, Marken

Aleris Stavanger, Hinna Park

Aleris Trondheim, Solsiden

Plastisk og kosmetisk klinikk

Betanien Hospital, Skien

Diakonhjemmets sykehus

Feiringklinikken

Glittreklinikken

Lovisenberg diak. sh.

Martina Hansen

Revmatismesykehuset

Nyttig:
Engelske stillingsbetegnelser ved sykehus (lege/sykepleier)

Plastisk kirurgi i Oslo Vest (private klinikker i Oslo Vest med tilbud)