Engelske oversettelser av stillingsbetegnelser

Innen legefaget:

Norge England USA/Canada
Allmennpraktiker General Practitioner Family Physician
Amanunsis Lecturer Assistant Professor
Assistenlege Junior Reistrar Resident
Assistedende fylkelege Assistant Country Medical Officer Assistant State Medical Physician
Assisterende overlege Assistant Senior Consultant Attending Physician / Staff Physician
Avdelingsoverlege Chief / Head Senior Counsultant Chair of Department
Bedriftslege Industrial / Occupational Helath Practioner Industrial Health Physician
Bydelslege Community Genereal Practitioner Community Medicine Physician
Bydelsoverlege District Medical Officer / Public Health Officer Public Health Physician
Distriktslege District Medical Officer / Public Health Officer Public Health Physician
Dosent Professor Professor
Fylkeslege County Medical Officer Chied State Medical Physician
Førsteamanuensis Senior Lecturer / Reader Associate Professor
Helsestasjonslege Doctor at Infant Welfare Clinic Physician at Mother and Child Clinic / Well-Baby Clinic
Kommunelege I District Medical Officer / Public Health Officer Public Health Physician
Kommunelege II Community Genereal Practitioner Community Medicine Physician
Militærlege Military Surgeon Military Surgeon
Overlege Senior Consultant Chief Attending Physician
Professor Professor Professor
Reservelege Senior Registrar Consultant Senior Resident Attending Physician
Skolelege School Medical Officer School Physician
Spesiallege Senior Registrar Consultant Senior Resident Attending Physician
Stipendiat Research Fellow Research Fellow
Turnuskandidat i distrikt Assistant to Community General Practitioner Assistant to Community Medicine Physician
Turnuskandidat i sykehus House Officer Intern
Universitetslektor Lecturer Assistant Professor
Vernepliktig lege Conscripted Medical Practioner Drafted Military Physician
Vitenskapelig assisten Research Assistant Research Assistant

 

Innen sykepleiefaget:

Norge England
Avdelingssykepleier Senior Charge Nurse
Oversykepleier Senior Nursing Officer
Spesialsykepleier Specialist Nurse (Nurse Sepcaialist in…)
Intensivsykepleier Intensive Care Nurse
Operasjonssykepleier Operating Room Nurse
Psykiatrisk sykepleier Psychiatric Nurse / Mental Health Nurse
Avdelingsleder Ward Manager

 

Generelt:

Norge England
Klinikksjef Head of Department

 

Når titlene står på visittkort osv, brukes det vanligvis store bokstaver i alle ordene, men ikke i vanlig tekst.

 

Kilder: Dnlf og NSF

Oppdatert av Erik Harlem 24.09.2014