Livmorhalskreft

Livmorhalskreft er en type kreft som rammer kvinner som er eller har vært seksuelt aktive. En av årsakene til livmorhalskreft har vist seg å være HPV, eller Humant Papillomavirus. Dette er et seksuelt overførbart virus som, hvis det blir ubehandlet over lenger tid, kan føre til livmorhalskreft. De siste årene har man utviklet vaksiner mot HPV, og de er nå en del av tilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvis man ønsker å finne ut av mulighetene for å ta en HPV vaksine kan man ta kontakt med sin fastlege, gynekolog eller lokale helsestasjon for ungdom. Vaksinen tilbys til jenter som går i 7. klasse. Livmorhalskreften utvikler seg i nedre del av livmoren, hvor livmoren og skjeden går sammen.Etter dette kan det spre seg, først til skjeden og bekkenet og deretter videre rundt i kroppen.

For å finne ut om du har HPV eller livmorhalskreft kan du gå til gynekologen og få tatt en celleprøve av livmorhalsen. Alle kvinner over25 år mottar brev hvert 3. år som oppfordrer til nettopp dette. Hos gynekologen kan du ta en celleprøve, og finne ut om du har viruset eller livmorhalskreft.

Viruset kan være i kroppen i mange år før livmorhalskreft utvikler seg, og livmorhalskreft kan også ta år før det vil bli tydelig gjennom symptomer etc. Derfor er det svært lurt å teste seg med jevne mellomrom. I omtrent 50% av tilfellene i Norge som er funnet er livmorhalskreften på stadium 1. Det betyr at svulsten begrenser seg til livmorhalsen. Om man oppdager livmorhalskreft på et tidlig tidspunkt, hvor svulsten ikke har spredt seg i særlig stor grad er det også mulighet for å ta fertilitetsbevarende kirurgi, som gjør at du etter operasjonen fortsatt kan få barn. Om det oppdages senere er dette vanskelig å gjennomføre, og du kan antakeligvis ikke bli gravid.

Det viktigste å gjøre for å unngå livmorhalskreft er å bruke beskyttelse under samleie for å minimere sjansen for å få HPV viruset. I tillegg er det lurt å gå til gynekolog jevnlig. Det har også vist seg at røyking kan forlenge varigheten til HPV-viruset.

Takk for gynekologene ved Aleris for informasjon til artikkel.